SAĞLIK

Öğrencilerimiz herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında, öğretmen tarafından revire yönlendirilir. Revirde gereken müdahale yapıldıktan sonra, önce ilgili müdür yardımcısına, sonra ailesine bilgi verilir.