Akasya Koleji Rehberlik Merkezi

Çocuklarımız, yarınlarımızdır. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak için el ele verip her birlikte yola çıktık. Bu yolda biz AKASYA Ailesi olarak elimizdeki tüm olanaklarla öğrencilerimizin daima yanındayız.  

Kişinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde aile, okul ve yaşanan sosyal çevre son derece etkilidir. Bu üç ortam birbirini destekleyen ve tamamlayan bir yapıya sahip olmalıdır. 

Huzurlu bir aile ortamında yetişen çocukların, ikinci eğitim ortamı olan okullarda daha başarılı oldukları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Yani çocuğun başarısı ile yaşadığı aile ortamı arasında yakın bir bağ vardır.  

Öğrencilerimizin eğitim ve hayat başarısının yükselmesi ve güvenli bir gelecek kazanabilmeleri için işbirliği içinde olabilmek ümidiyle saygılarımızı sunarız. 

 

Rehberlik Servisi


Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Okulumuzda bu amaçla ; üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmede, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşılır.
 

 

Eğitsel Rehberlik

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir.

Bu hizmetler;

a) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,

b) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme,

c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma,

d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır.

 

Mesleki Rehberlik

Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Bu hizmetlerde aşağıdaki konular temel alınır:

a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir.

b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır.

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.

d) Öğrenci, bir meslek alanı veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.

Bireysel Rehberlik

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
Bu hizmetlerde aşağıdaki konular temel alınır:

a) Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.

b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

c) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik danışman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler.

d) Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir.

 

Öğretmen ve Veli'ye Yönelik Rehberlik

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

a)Seminerler (Sınav Sistemi, Etkili Öğretmenlik gibi)düzenlenir.

b)Öğrenci ile ilgili konularda bir araya gelerek bir takım önlemler alma ve yönlendirme çalışmaları yapılır.

c)Sınıf Rehberliği konusunda Sınıf Rehber Öğretmenine materyal-doküman sağlanır. 

Veliye Yönelik Çalışmalar

a)Seminerler(Sınav Sistemi,Alan Seçimi gibi)düzenlenir.

b)Velilerimizle ihtiyaç duydukları noktada bireysel görüşmeler yapılır.

c)Gerekli görülen konularda da görüşmek üzere tarafımızdan velilerimiz okula davet edilir.

d)Tercih döneminde hem öğrenci hem de velimizle bir araya gelinerek tercih danışmanlığı yapılır.