Laboratuarlarımız

 

1)   Öğrencilerimizin kendi yaratıcı güçlerini ön plana çıkartıp, kendi bilgi ve becerilerini kullanarak bilimsel konuları anlamaları; gözlem, deney, inceleme ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak proje çalışmaları yapmalarını sağlamak.

2)   Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirerek FEN BİLİMLERİ ÇEVRE ilişkisini onlara kavratmak ve kazandırmak; Konuyla ilgili  amacıyla çeşitli bülten ve yayınları takip ettirmek; Bu amaçla öğrencilerimizin ilgisini çeken konuların tartışılmasını sağlamak.

3)   Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri, bilimsel ve teknolojik olarak icat edilen bir çok buluşta ve bunların çalışma prensiplerinde Fen Bilimi’nin ne denli  gerekli olduğunu kavratmak, Çevremizde yaşanan olayların çoğunun  FEN Bilimi’nin prensip-kanunlarıyla  meydana geldiklerini göstermek maksadıyla çeşitli müzelere, bilimsel kuruluşlara geziler düzenlemek.

4)   FEN Bilimi’nin özelliklerini, diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini, ekonomik yararlarını, yaşamımıza  girişini, yaşamımızın bir parçası olduğunu kavratabilmek amacıyla video, slayt, dergi  vb. organlardan faydalanmak. 

5)   Öğrencilerimize daha sonraki  yıllarda kendi ilgi ve beceri alanlarına yönelebilmeleri için gerekli bilgiler verilecektir. Eğlenceli ve başarılı bir ders yılı geçirmek amacıyla laboratuarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz.  

ÖZEL AKASYA LİSESİ LABORATUAR ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

Fen Bilimlerinin tüm dallarında teorik bilgilerin yanı sıra gözlem ve deney vazgeçilmez unsurlardır.  Okulumuzun kuruluşundan bu yana Fizik, Biyoloji ve Kimya laboratuarları mevcuttur. Ancak bu laboratuarlar bu yıl, yeniden son laboratuar teknolojilerinden yararlanarak  modernleştirilmiş, araç gereç ve kaynaklar arttırılmıştır.  Fen derslerinde, laboratuar olanaklarını sonuna kadar kullanarak, tüm seviyelerdeki öğrencilere (ilköğretim ve lise) severek ve özgürce çalışabilecekleri bir atmosfer sağlanmıştır. Burada amaç, Fen Bilimlerinin yaşamla iç içeliğini göstermek ;  denenebildiği ölçüde, aslında ne kadar kolay kavranabilir olduğunun öğrencilere  keşfettirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize;  Fen derslerine ilgi duyma çevresinde meydana gelen gelişmeleri izleme, gelişmelerin önemini kavrama , gelişmeler hakkında yapıcı, yaratıcı ve eleştirici yorumlar yapabilme ve en önemlisi öğrencilerimize düşünme yeteneğini  kazandırabilmektir.

Bilgisayar Laboratuarı

Günümüzde bilgisayar yaşamımızın her alanına hızla karışmakta, gereksinimler ise bilgisayar ile ilgili donanım ve yazılım alanlarını gittikçe çeşitlendirmektedir. Öğrencilerimizin bu çeşitlilikte amaçlarına uygun kullanım yetenekleri ve bilgileriyle donatılması gerekmektedir. Bu gereksinim bir mesleği sürdürürken ya da bireysel kullanım sırasında ortaya çıkabilmektedir. Böylece aktarılacak bilgi ve beceriler ile bilgisayar ortamından yararlanma olanakları arttırabilecek bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlanabilecektir.

Öğrencilerimiz 1, 2 ve 3. sınıflarda bilgisayar kullanım alanlarını tanırlar, fareyi (mouse’u) aktif kullanırlar, grafik tablo programlarla yazı uygulamaları ve yaratıcı öğrenme yazılarında çizim çalışmaları yaparlar.

4. ve 5. sınıflarda interneti kullanarak araştırma yaparlar. Windows Xp, Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint programlarının en son versiyonlarını başlangıç düzeyinde öğrenerek ilk uygulamalarını yaparlar.

6., 7. ve 8. sınıflarda öğrencilerimizin bilgisayar kullanımında yaratıcılıkları geliştirilmeye çalışılır. Windows Xp, Office 2007 programları etkin kullanılarak çalışmalar yapılır.Bunun yanı sıra geleceğin mesleklerinden olarak kabul gören grafik tasarım ve web tasarım alanlarına yönelik alt yapı çalışmaları yaptırılır. Bu Kapsamda öğrencilere , Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash CS3, Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage yazılımlarının grafik ara yüzleri tanıtılır, uygulamalar yaptırılarak, bu uygulamaların internet ortamında yayınlanması sağlanır. İnterneti kullanarak yaptıkları araştırmalardan diğer derslerinde de faydalanırlar.

Tam donanımlı bilgisayar laboratuarlarının yanı sıra Akasya Koleji'nin birçok dersliği bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatılmıştır.

 

Kütüphane

Kitaplar eğitim-öğretim hayatımızın en temel yapı taşlarındandır.Akasya Kolejinde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek, onlara araştırma ve inceleme olanağı sağlamak ile birlikte kitap sevgisi aşılamak amacıyla oluşturulmuş zengin bir kütüphane bulunmaktadır. Çok çeşitli ders kitaplarının ve kaynakların bulunduğu kütüphanemiz öğrencilere boş zamanlarında Türk ve Dünya Edebiyatından eserlerle tanışma imkanı sunar.

Kütüphanelerimiz; okulun eğitim felsefesini desteklemeyi, kullanıcılara bağımsız araştırma teknikleri, bilgiye erişim becerileri ve okuma alışkanlığı kazandırmayı bu konuda rehber olmayı hedefler.

 

Kütüphanemizde

1. Ansiklopediler

2. Biyografiler

3. Atlaslar

4. Bilim –Teknik Dergileri

5. Sanat Dergileri

6. Çizgi Romanlar

7. Türk Edebiyatı Eserleri

8. Dünya Edebiyatından Baş Yapıtlar

9. Yabancı Dil Eğitimini Destekleyen Kitaplar

10.Çok Satan Yeni Yayınlar gibi bir çok eser mevcuttur.

Sanat Odası

Akasya Koleji’nde El sanatları ve Resim derslerine her zaman önem ve değer verilmiştir. Çünkü okulumuz kültürel çalışmaları destekleyen öğrencilerimizin sadece bilgi yüklü değil, estetik duyguları gelişmiş birer birey olmasını isteyen bir okuldur. Bu yüzden gerek yönetici kadromuz gerekse eğitim kadromuz yılsonu yapılan sergi çalışmalarını el birliğiyle yürütüyoruz. Öğrencilerimizin el emeği göz nuru eserlerini  halka açık özel salonlarda sergileyerek hem çocuklarımızı onure etmek hem de onların başarılarını çevremizle paylaşmak istiyoruz.

Öğrencilerimiz bu derslerde malzemeyi doğru ve yerinde kullanmayı, planlama, tasarlama, uygulamayı ve en son değerlendirmeyi öğrenerek bu sınıflardan mezun olmaktadırlar.

Okulumuzun kapıları Aynı zamanda sanata gönül vermiş velilerimize de açılmış onlara takı tasarımı, ahşap boyama ve resim sanatlarında kurslar verilmiştir. Bu kurslarda zaten ailemizin bir bireyi olan velilerimizle daha da kaynaşıp ortaya çıkan eserleri okul içinde sergileyip çevremizle paylaşmaktayız.

El sanatları öğretmeni olarak aslında dersimi gerçekten seven, yetenekli öğrencilerle ders yapmak belki benim için daha kolay ve daha başarılı olurdu. Ama bizim amacımız herkesin estetik bir yanı olduğunu varsayıp onu ortaya çıkarmak. Çünkü sanat gerçekten zor hayatın içindeki mutluluk pırıltılarıdır.

Müzik Odası

Hem bir sanat, hem de bir bilim dersi olan müzik dersi, çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi, dayanışma ve dikkatini toplaması açısından önemli bir derstir.

 

Okulumuzda müzik   dersleri  müzik odamızda ; enstrüman  eşliğinde işlenmektedir.Müzik derslerinden  başka,okulumuzda var  olan  müzik  kulüplerinde, perküsyon dediğimiz ritim enstrümanları ve tuşeli enstrümanlar çalınmakta ve öğrencilerimizin içindeki dinamik ritim duysunu harekete geçirmektedir.

Tüm bunların sonunda çeşitli gösterilerle ve etkinliklerle,öğrencilerimize sahne deneyim ve estetiğini de kazandırarak, onların  sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır.

Akasya'da Spor

Akasya Koleji, yaşam boyu spor yapabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Okulumuz; sporun, bireyin fiziksel ve psikolojik gelişim üzerindeki olumlu etkisini bilerek, daha anaokulu seviyesinde sportif faaliyetleri başlatıyor. Okul öncesi eğitim ile başlayan düzenli bedensel hareketler; ilköğretim ve lisede çeşitli spor aktiviteleri ile devam ediyor.

Beden Eğitimi dersi aracılığı ile Akasya Koleji öğrencileri, gelişim özellikleri dikkate alınarak; kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yaratıcı, yapıcı, milli kültür değerlerini benimsemiş bireyler olarak yetişirler.

  • Beden Eğitimi dersi öğrencilere;

# Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı,

  • # Grup çalışmasını, paylaşmayı, kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi,

  • # Egzersizler yolu ile yaşam boyu vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı,

  • # Otokontrolü sağlamayı amaçlar.

# Okulumuzda; basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, halk oyunları, bale gibi çeşitli spor faaliyetleri aktif olarak yapılmaktadır.

Akasya Koleji Basketbol takımı da önemli başarılara imza atmaktadır.

 

 

 

Tiyatro ve Konferans Salonu

Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sosyal hayata uyumlarının sağlıklı bir biçimde hızlandırılması için; Akasya Kolejinde yıl içinde tiyatro ve dramatizasyon çalışmaları yapılmakta, yapılan bu çalışmalar düzenlenen  gösterilerle veli ve öğrencilerimize sergilenmektedir. Bu yolla öğrencilerimize özgüven ve ifade gücü kazandırılmaktadır.

Akasya Koleji bünyesinde, okulumuzun 6. katında yer alan Tiyatro & Konferans Salonu 400 kişi kapasitelidir.

Tiyatro gösterileri, konferans ve seminerler, bilgi yarışmaları, kültür- sanat şenliklerimizin yanı sıra elverişsiz hava koşullarında anma ve kutlama törenlerimiz de bu salonda gerçekleştirilmektedir.

Kapladığı alan ve bünyesinde yer alan ses sistemi özellikleri ile Tiyatro & Konferans Salonumuz her türlü etkinliğin sergilenebileceği kapasite ve özelliklere sahiptir.

Her geçen gün ilerleyen teknoloji sayesinde karşılıklı iletişim kolaylaşmakta ve daha anlamlı bir hale gelmektedir. Akasya Koleji de öğrencilerinin kendini ifade edebilme ve iletişim kurabilme özelliklerini geliştirme yönünde çalışmaktadır.Yıl içinde düzenlenen

etkinliklerde öğrencilerimizin sosyal hayatta yer almaları hızlandırılırken; bir topluluk önünde rahat konuşabilme, kendini en doğru şekilde ifade edebilme, çekingenlik ve sıkılganlık gibi duyguların aşılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır bu bağlamda Tiyatro Konferans Salonumuz bu amaca hizmet etmektedir.